Voormalig Blinckers

Op deze unieke locatie aan het strand van Castricum aan Zee zal Cambium het inmiddels verouderde voormalig restaurant Blinckers vervangen door duurzame nieuwbouw. Na een zorgvuldige architectenselectie leverde MVRDV uit Rotterdam het winnende ontwerp voor een hotelachtige functie met daarin verweven een commerciële ruimte met publieke functie. Inmiddels is het ontwerp geëvolueerd naar een tweede denkrichting. Beide ontwerpen betreffen kleine selfsupporting hotelcabines. Vanzelfsprekend wordt in het plan ruim geïnvesteerd in duurzaamheidsmaatregelen zodat met respect voor de natuurlijke omgeving wordt ontwikkeld. 

Begin 2022 is het Principeverzoek ingediend voor beide planrichtingen en zijn we in afwachting van de reactie hierop van de gemeente.  

Meer informatie?