Kooiplein

Het voormalige garagebedrijf zal vervangen worden door nieuwbouw, bestaande uit ca. 60 middensegment en sociale huurwoningen, inclusief parkeervoorziening. Het is onze absolute missie om in de gemeente Castricum een oplossing te bieden voor het alsmaar groeiende tekort aan betaalbare huurwoningen. Hierbij worden duurzaamheidsmaatregelen meegenomen en wordt er bijvoorbeeld gekeken naar shared services voor toekomstige bewoners. Waar mogelijk wordt bijgedragen aan de verfraaiing van het inmiddels verouderde plein. Hiertoe vindt nu een studie voor de openbare ruimte plaats, in relatie tot de directe omgeving. 

De overeenkomst met de gemeente met betrekking tot het opstellen van een gezamenlijk plan is getekend en we zijn in afronding van een stedenbouwkundig plan.

Meer informatie?