Geesterhage

Nieuw Geesterhage behelste in de kern de realisatie van een “Kultuurhuis”, naar het Scandinavische Kulturhus-concept, waarin maatschappelijke- en zorgfuncties onder één dak worden gerealiseerd. 

Door een mix van ontwikkelen, nieuwbouw, renovatie en uitgifte vrije kavels, werd Geesterhage gerealiseerd. De huidige gebouwen van stichting Nieuw Geesterhage en stichting Bibliotheek Kennemerwaard zijn herontwikkeld, aangevuld met nieuwbouw in de vorm van Zilverzand (15 woningen en parkeren) en Koraalzand (13 woningen). 

De culturele instelling Toonbeeld verliet haar oude locatie om haar intrek in Nieuw Geesterhage te nemen, waarbij de gronden werden aangewend voor de bouw van grondgebonden woningen. 

Op de belendende percelen rondom Geesterhage werden vrije kavels verkocht. 

Daarmee kwam een multifunctioneel complex (in totaal 4.600 m² bvo) tot stand waarin de hoofdgebruikers Stichting Nieuw Geesterhage, Stichting bibliotheek Kennemerwaard, Stichting Kunstzinnige Vorming Castricum (Toonbeeld) en Viva! Zorggroep gevestigd zijn.  Deze maatschappelijke ontwikkeling geeft ruimte aan diverse stichtingen, clubs en verenigingen in het centrum van Castricum.  

Opgeleverd 2018. Het complex is onderdeel van onze beleggingsportefeuille.  

Meer informatie?