Disclaimer

Op onze website wordt uiterste zorg besteed aan een zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbod van informatie.

Onjuistheden kunnen echter voorkomen. De site is voortdurend in ontwikkeling. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie.

Cambium Vastgoed bv is statutair gevestigd te Castricum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37094057.